Hos HPC har vi en helt speciel tilgang til projektledelse. F.eks. har vi valgt at slette ordet ”umuligt” fra ordbogen. Vi vælger at være løsningsorienterede frem for problemorienterede, og har vi sat en pris og en deadline, så er det vores pligt at overholde begge dele - også selv om det på papiret ser umuligt ud.

Vi gør naturligvis brug af implementeringsmodeller, der er testet i både teori og praksis samt stærke projektstyringsværktøjer og ledelsesteknikker. Alt sammen med det formål at gennemføre en proces, der forløber mest hensigtsmæssigt for jeres virksomhed. Leverancen opfølges med uddannelse og support, så den altid vigtige organisatoriske forankring følger med, og gevinsten realiseres fuldt ud.

Nøglen til vores succes er troen på nogle fundamentale principper:

  • Hold projekterne små og håndterbare
  • Dokumentér projektdefinitioner omhyggeligt og eksplicit
  • Gør fremdriften og processen målbar og synlig
  • Rapportér regelmæssigt og ofte projektforløb og status – vær ærlig og åben
  • Håndtér ændringer af omfang og kommunikér konsekvenser deraf
  • Fokusér på kvalitet i alle leverancer – ikke blot slutproduktet
  • Definér og kommunikér roller og ansvarsområder tydeligt